Na meer dan 2 jaar (met onderbrekingen door Corona) zijn we er eindelijk in geslaagd de productie "Overval in Het Vere Broodje" op de planken te zetten.

Ondanks de vele moelijke hindernissen die deze productie kende zijn we er opnieuw in geslaagd er een succes van te maken.

Hierbij past dan ook alleen nog maar een woord van dank: in de eerste plaats een bijzonere dank aan alle spelers/acteurs die de voorbije twee jaar hard hebben gewerkt om deze productie op de planken te zetten. Daarnaast willen we de vele helpende handen even in de bloemen zetten. Zonder jullie hulp zouden we niet eens aan spelen meten denken (decorbouw, grime, onthaal, barmedewerkers, geluid en belichting,....).

Tot slot een speciaale dank aan onze regisseur. Die opnieuw met hart en ziel heeft gewerkt om dit stuk op de planken te krijgen. 

Binnenkort proberen we enkele sfeerfoto's toe te voegen aan onze website.